GIÁO TRÌNH MINNA NO NIHONGO BẢN MỚI PDF

Ngày đăng: 28/10/2021 - Người đăng: Trần Đạo

FULL GIÁO TRÌNH MINNA NO NIHONGO BẢN MỚI PDF

 

Với những người mới bắt đầu học tiếng Nhật, Minna no Nihongo là giáo trình tốt nhất dành cho các bạn. Trong bài viết này, JLPT Test sẽ tổng hợp trọn bộ iáo trình Minna no Nihongo bạn mới pdf. 

 

>>> Xem thêm Minna no Nihongo pdf download

 

Phần I: Giáo trình Minna no Nihongo 1 bạn mới pdf

 1. Sách giáo khoa, sách giáo trình (Minna no Nihongo Shokyu 1 Honsatsu) :  DOWNLOAD PDF
 2. Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt (Minna No Nihongo Shokyu 1 Honyaku Bunpou Kaisetsy Betonamugo Ban) : DOWNLOAD PDF
 3. Sách bài tập tổng hợp (Minna no Nihongo Hyoujun Mondaishuu): DOWNLOAD PDF
 4. Sách luyện mẫu câu (Minna No Nihongo Kaite oboeru Bunkei renshuuchou): DOWNLOAD PDF
 5. Sách luyện đọc 25 bài đọc hiểu (Minna No Nihongo Shokyu de yomeru topikku 25):  DOWNLOAD PDF
 6. Sách luyện nghe 25 bài nghe hiểu (Minna No Nihongo Choukai Tasuku 25):  DOWNLOAD PDF
 7. Sách giáo khoa chữ Hán (Minna No Nihongo Kanji Betonamugo Ban):  DOWNLOAD PDF
 8. Sách bài tập chữ Hán (Minna No Nihongo Kanji renshuchou):  DOWNLOAD PDF

 

Phần II: Giáo trình Minna no Nihongo 2 bạn mới pdf

 1. Sách giáo khoa, sách giáo trình (Minna no Nihongo Shokyu 2 Honsatsu) :  DOWNLOAD PDF
 2. Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt (Minna No Nihongo Shokyu 2 Honyaku Bunpou Kaisetsy Betonamugo Ban) : DOWNLOAD PDF
 3. Sách bài tập tổng hợp (Minna no Nihongo Hyoujun Mondaishuu): DOWNLOAD PDF
 4. Sách luyện mẫu câu (Minna No Nihongo Kaite oboeru Bunkei renshuuchou): DOWNLOAD PDF
 5. Sách luyện đọc 25 bài đọc hiểu (Minna No Nihongo Shokyu de yomeru topikku 25):  DOWNLOAD PDF
 6. Sách luyện nghe 25 bài nghe hiểu (Minna No Nihongo Choukai Tasuku 25):  DOWNLOAD PDF
 7. Sách giáo khoa chữ Hán (Minna No Nihongo Kanji Betonamugo Ban):  DOWNLOAD PDF
 8. Sách bài tập chữ Hán (Minna No Nihongo Kanji renshuchou):  DOWNLOAD PDF

 

Trên đây là link download bộ giáo trình Minna no Nihongo 2 mới pdf. JLPT Test chúc các bạn học tốt!

 


 

>>>Xem thêm Kanji N5 pdf download

Bình luận